ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதம்

ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதம்
சாயின் விரிவான வாழ்க்கை வரலாறு

வழங்குபவர் : திரு. ராமநாதன்
@Isaiyaruvi & @BrahmamOndre

🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯

🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯

அனுஷத்தின் அனுக்கிரஹம்
பகுதி : 1️⃣0️⃣9️⃣

வழங்குபவர் : இந்திரா சௌந்தரராஜன்

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
Join & get Spiritual Rhythms
🆔 @BrahmamOndre
🆔 @Isaiyaruvi

குங்குமப்பதிகம் ||சகலசௌபாகியங்கள் தரும் குங்கும அர்ச்சனை || Durgai Songs

குங்குமப்பதிகம் ||சகலசௌபாகியங்கள் தரும் குங்கும அர்ச்சனை || Durgai Songs
#KUNGUMA #PATHIGAM || Kunguma #Archanai | #Bombay #Saradha

#Exclusive #1stOnTelegram
@Isaiyaruvi

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவா சஹஸ்ரநாமம்

ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவா சஹஸ்ரநாமம்
Sri #Lakshmi #Hayagriva #Sahasranamam – Dr. R. #Thiagarajan

@Isaiyaruvi