ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதம்

ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதம்
சாயின் விரிவான வாழ்க்கை வரலாறு

வழங்குபவர் : திரு. ராமநாதன்
@Isaiyaruvi & @BrahmamOndre

🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯

🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯

அனுஷத்தின் அனுக்கிரஹம்
பகுதி : 2️⃣2️⃣8️⃣

வழங்குபவர் : இந்திரா சௌந்தரராஜன்

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
Join & get Spiritual Rhythms
🆔 @BrahmamOndre
🆔 @Isaiyaruvi

👏 மலையாவும் முருகன் தலமே | Murugan Songs

👏 மலையாவும் முருகன் தலமே | Murugan Songs

👤 தைப்பூசத்தில் முருகன் அருளைப் பெற்றுத் தரும் சிறப்பு பாடல்

🕘 28:49 💾 26.69 MB

@Isaiyaruvi

👏 பழனிமலை முருகன் கவசம் || PALANI MURUGAN KAVASAM || THIRUVAVINANKUDI || VIJAY MUSICALS

👏 பழனிமலை முருகன் கவசம் || PALANI MURUGAN KAVASAM || THIRUVAVINANKUDI || VIJAY MUSICALS

👤 #Murugan SPL. Songs

🕑 11:23 💾 10.55 MB

@Isaiyaruvi

ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதம்

ஸ்ரீ சாய் சத்சரிதம்
சாயின் விரிவான வாழ்க்கை வரலாறு

வழங்குபவர் : திரு. ராமநாதன்
@Isaiyaruvi & @BrahmamOndre

🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯

🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯🔯

அனுஷத்தின் அனுக்கிரஹம்
பகுதி : 2️⃣2️⃣7️⃣

வழங்குபவர் : இந்திரா சௌந்தரராஜன்

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
Join & get Spiritual Rhythms
🆔 @BrahmamOndre
🆔 @Isaiyaruvi