✋ Sri Dakshinamurthy Pratasmaranam Stotram – Powerful Thursday Mantras To Gain Wisdom and Knowledge

✋ Sri Dakshinamurthy Pratasmaranam Stotram – Powerful Thursday Mantras To Gain Wisdom and Knowledge

👤 Dr.R. Thiagarajan

🕞 09:17 💾 8.60 MB

@Isaiyaruvi