ஐயப்பன் சுப்ரபாதம் | கவசம் | 108 சரண கோஷங்கள் | தினமும் கேட்கவேண்டிய பாடல் | வீரமணிதாசன் | ஸ்ரீஹரி

ஐயப்பன் சுப்ரபாதம் | கவசம் | 108 சரண கோஷங்கள் | தினமும் கேட்கவேண்டிய பாடல் | வீரமணிதாசன் | ஸ்ரீஹரி

#Ayyappan #Suprabatham #SriHari #Veeramanidasan

[https://t.me/Isaiyaruvi/9486]

@Isaiyaruvi